Kapasitet og kompetanse for
"Folk som jobber med folk"

I velferdssektoren er de ansatte den største ressursen, viktigste virkemidlet og den største kostnaden. SOFAK bidrar til at virksomhetene får maksimalt effekt av de tilgjengelige ressursene, gjennom kompetanseutvikling, organisatoriske løsninger og kunnskapsbaserte utviklingstiltak.

Kompetanse-utvikling

SOFAK arrangerer en rekke dagskurs og seminarer i løpet av året.

Nå inviterer vi til to spennende kurs i Oslo i juni:

4.juni: Kommunen og NAV -oppgaver, ansvar og økonomi

5.juni: Ikke særlig motivert - om apspergers syndrom og andre autismespekterforstyrrelser. 

Ta kontakt hvis du vil ha kurs i ditt nærområde!

Les mer

Tjenester

SOFAK leverer en rekke tjenester innenfor:
- Kompetansheving og rekruttering
- Prosjektledelse og -tilrettelegging
- Virksomhetsgjennomanger og analyser.
- Tiltaksimplementering og -oppfølging
- Effektivisering og kostnadsbegreninging.

Les mer

Om Sofak

SOFAK er et uavhengig rådgivningsselskap som siden 1998 har levert tjenester til kommuner, etater og direktorater innenfor velferdsområdet.

Blant våre oppdragsgivere er NAV, Flyktningtjenester, Barneverntjenesten, Boligsosiale virksomheter, Husbanken, Fylkesmannsembetene, IMDI, m.fl. 

Les mer