Kapasitet og kompetanse for
"Folk som jobber med folk"

I velferdssektoren er de ansatte den største ressursen, viktigste virkemidlet og den største kostnaden. SOFAK bidrar til at virksomhetene får maksimalt effekt av de tilgjengelige ressursene, gjennom kompetanseutvikling, organisatoriske løsninger og kunnskapsbaserte utviklingstiltak.

Webinar

Hva er riktig nivå på sosialhjelpsutgiftene?

Webinaret tar for seg flere ulike problemstillinger rundt dette temaet:
- Hvilke forhold påvirker utgiftene til sosialhjelp?
- Hvordan kan sosialhjelpsutgiftene reduseres, og likevel opprettholde faglig gode og forsvarlige tjenester?

Foreleser:
Hans Gunnar Glomseth.
 Sosionom med hovedfag i sosial arbeid.
Klikk her  for link til webinaret (åpner e-postprogrammet).

 

Les mer

Tjenester

SOFAK leverer en rekke tjenester innenfor:
- Kompetansheving og rekruttering
- Prosjektledelse og -tilrettelegging
- Virksomhetsgjennomanger og analyser.
- Tiltaksimplementering og -oppfølging
- Effektivisering og kostnadsbegreninging.

Les mer

Om Sofak

SOFAK er et uavhengig rådgivningsselskap som siden 1998 har levert tjenester til kommuner, etater og direktorater innenfor velferdsområdet.

Blant våre oppdragsgivere er NAV, Flyktningtjenester, Barneverntjenesten, Boligsosiale virksomheter, Husbanken, Fylkesmannsembetene, IMDI, m.fl. 

Les mer