Kurs og Temadager

 

Webinar

Hva er riktig nivå på sosialhjelpsutgiftene?

Webinaret tar for seg flere ulike problemstillinger rundt dette temaet:
- Hvilke forhold påvirker utgiftene til sosialhjelp?
- Hvordan kan sosialhjelpsutgiftene reduseres, og likevel opprettholde faglig gode og forsvarlige tjenester?

Foreleser:
Hans Gunnar Glomseth. Sosionom med hovedfag i sosial arbeid.
Klikk her  for link til webinaret (åpner e-postprogrammet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våre kurs:

SOFAK har utviklet en rekke ulike kursopplegg:

NAV:
- Kommunen og NAV, oppgaver, ansvar og økonomi.
- Innføring i Sosialtjenesteloven.
- "Grenser for frivillighet - om vilkår og aktivitetsplikt i Sosialtjenesteloven"
- Sosialtjenestelovens §17, Opplysning råd og veiledning.

Autismespekterforstyrrelser: (I samarbeid med Kompetanseformidling)
- "Ikke særlig motivert" - om aspergers syndrom og andre autismespekterforstyrrelser.
- "Fra motstand til mestring" - virkningsfulle tilretteleggingstiltak for personer med autismespekterforstyrrelser.

Andre tema:
- Problematiske onlinespilling og digital avhengighet
 

Internkurs/temadag

Både faglig og økonomisk kan det være gunstig å gjennomføre kurs og temadager som interne tiltak. Vi kan i større grad tilpasse form og innhold til det enkelte NAV-kontor. Vi kan ta hensyn til hvem som deltar på kurset, når innhold og form bestemmes.

Ta kontakt, for tilbud og forslag til opplegg, hvis dere vil ha besøk fra oss.

Kontakt oss