Om SOFAK

SOFAK er et uavhengig rådgivningsselskap som siden 1998 har levert tjenester til kommuner, etater og direktorater innenfor velferdsområdet. Blant våre oppdragsgivere er NAV, Flyktningtjenester, Barneverntjenesten, Boligsosiale virksomheter, Husbanken, Fylkesmannsembetene, IMDI, m.fl. 

Medarbeidere:

  Hans Gunnar Glomseth, daglig leder og seniorrådgiver.
Sosionom og cand.polit med hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU. Videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon. Erfaring fra sosialtjenesten, trygdeetaten og helse- og omsorgssektoren. Rådgiver i SOFAK siden 1998. 

Sissel Helgø Stray, sosialkonsulent og fagutvikler.

Sissel er sosionom og kognitiv terapeut. Hun har bakgrunn fra NAV-kontor. Sissel har bistår NAV-kontor med saksbehandlingsbistand, veiledning og fagutvikling innenfor de sosiale tjenestene. 

Samarbeidspartnere:

SOFAK har et omfattende nettverk av fagspesialister innenfor en rekke områder. Vi kan derfor dekke et bredt spekter av problemstillinger og fagområder. 

SOFAK har samarbeidet med Agenda Kaupang omkring flere oppdrag. 

 

Kontakt oss