Tjenester

Virksomhetsanalyser og oppfølging av tiltak.

Mange kommuner opplever at sosialhjelpsutgiftene og antall stønadsmottakere øker. Det er mange faktorer som påvirker utgifter og mottakerantallet, og årsakene til utviklingen er ulik fra kommune til kommune.

SOFAK har utviklet et system for analyse og virksomhetsgjennomgang. Metodikken er utprøvd gjennom en rekke oppdrag i kommuner med ulike størrelse og rammebetingelser.

Virksomhetsgjennomgangen gir et solid og veldokumentert grunnlag for å iverksette målrettede og effektive tiltak.

Organisasjonsutvikling i NAV-kontoret.

SOFAK har opparbeidet en omfattende erfaring fra organisasjonsutvikling i NAV-kontorene. Vår unike kombinasjon av faglig kompetanse og kunnskap om hvordan kompetanseorganisasjoner fungerer, gir et solid grunnlag for å finne gode løsninger

SOFAK tilbyr oppfølging av ledere og ansatte i utviklingsprosessen. Vi kan bidra med analyser og virksomhetsgjennomganger og legge til rette for effektive og inkluderende prosesser. Vi har omfattende erfaring med å legge til rette for samhandling mellom ledelse og medbestemmelsesapparatet

 

Boligsosialt utviklingsarbeid

Kommunenes boligsosiale virksomheten er sammensatt og fordelt på en rekke ulike enheter. Virksomheten krever solide systemer for koordinering og samhandling mellom de ulike fagtjenestene og den boligspesifikke virksomheten.

En hensiktsmessig forvaltning og finansiering av den kommunale utleievirksomheten er en sentral rammebetingelse for virksomheten i flere kommunale fagtjenester.

SOFAK har omfattende erfaring fra boligsosialt planlegging og utviklingsarbeid i flere kommuner. Vi legger til rette for inkluderende og målrettede prosesser, som gir kommunen et solid grunnlag for den boligsosiale virksomheten.

 

Kontakt oss